Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > For-tolker > Tolk-i-Nasjonalt-tolkeregister

Tolk i Nasjonalt tolkeregister

Nasjonalt tolkeregister gir en oversikt over kvalifiserte tolker i Norge.

God kvalitet på tolking avhenger av den tolkefaglige kompetansen og er avgjørende for at minoritetsspråkliges rettssikkerhet skal bli ivaretatt.
 
Tolkens forståelse av yrkesetikken er en del av den tolkefaglige kompetansen. Det forutsettes derfor at alle som er registrert i Nasjonalt tolkeregister gjør seg kjent med og følger Retningslinjer for god tolkeskikk.
 
Ved innvilget søknad om oppføring i Nasjonalt tolkeregister vil du motta et brev om utfallet, og med informasjon om hvordan du kan logge deg inn på dine sider på Tolkeportalen.
 
Hold dine opplysninger vedlike!
Alle som er registrert i Nasjonalt tolkeregister kan redigere sine opplysninger via siden Innlogging for tolker. Her har du også innsyn i hva som er registrert om deg av tolkefaglige kvalifikasjoner, generell utdanning og tolkeerfaring. Som tolk i Nasjonalt tolkeregister er du forpliktet til å sørge for at registeret til enhver tid innehar korrekte og oppdaterte opplysninger om deg. Noen endringer vil du ikke selv ha tilgang til å utføre, for eksempel dersom du har steget i kvalifikasjonskategoriene eller du har endret adresse. Du må da kontakte Nasjonalt tolkeregister per brev eller e-post for å få utført endringene.
 
Ved tap av passord kan du bestille et nytt via funksjonen "Glemt passord", som du finner på innloggingssiden
 
Fraværsmelding
Dersom du i korte perioder ikke ønsker å være tilgjengelig for tolkeoppdrag, kan du registerere dette inn i feltet "Status" med en kort forklaring under "Merknad til status". Ønsker du derimot ikke å være tilgjengelig for søk i Nasjonalt tolkeregister, kan din oppføring gjøres inaktiv. Du må da sende brev eller e-post til registeret og be om dette. Brevet eller e-posten må inneholde en kort beskrivelse av årsaken til at du ikke vil være tilgjengelig, ønsket dato for inaktivering og ønsket dato for aktivisering igjen. Du vil fortsatt være registrert, men det vil ikke komme opp treff på din oppføring når noen søker i registeret.
 
Alle personer som er registrert i Nasjonalt tolkeregister oppfordres til å heve sin tolkefaglige kompetanse ved å avansere i kvalifikasjonskategoriene, delta på tolkerelaterte begivenheter og praktisere tolking.

Sist oppdatert 09.05.2014
Publisert 15.08.2007

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet