Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > For-tolker

For tolker

Nasjonalt tolkeregister og Tolkeportalen driftes av IMDi som er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor.

Nasjonalt tolkeregister er først og fremst myntet på offentlig sektor og inneholder tolker som på ulike måter kan dokumentere kvalifikasjoner som er nødvendige for å kunne påta seg oppdrag i offentlig sektor.
 
Når du som tolk har fått innvilget søknad om oppføring i registeret, kan du regne med å bli kontaktet direkte av tolkebrukere eller av formidlingsfirmaer som vil rekruttere deg til oppdrag. Tolkeportalen vil ikke kontakte deg for utdeling av tolkeoppdrag.
 
Nasjonalt tolkeregister er Tolkeportalens hovedtjeneste, og skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet, gjennom hele året på www.tolkeportalen.no. Registeret er således åpent for alle.
 
Både Tolkeportalen og Nasjonalt tolkeregister er et ledd i profesjonaliseringen av tolkingen i Norge, sammen med tiltak som tolkeutdanning og kursing av tolkebrukere. Et viktig verktøy i denne sammenhengen er å gjøre tolkens yrkesetikk og krav til god tolking kjent. Det forventes derfor at alle som er registrert i Nasjonalt tolkeregister gjør seg kjent med og følger "Retningslinjer for god tolkeskikk".
 
Tolk i Nasjonalt tolkeregister
 
Tolkens yrkesetikk
 
Statsautorisasjon
 
Utdanning
 
Test og kurs
 
Innlogging for tolker

Sist oppdatert 31.01.2011
Publisert 01.02.2007

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Registrering for tolker

Retningslinjer for god tolkeskikk

”Retningslinjer for god tolkeskikk” er utarbeidet i 1997 av en arbeidsgruppe oppnevnt av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD, den gang KAD). Arbeidsgruppen i 1997 bestod av representanter fra Kommunal- og arbeidsdepartementet, Norsk tolkeforbund, Universitetet i Oslo og Utlendingsdirektoratet (UDI).

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet