Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > For-tolkebrukere > Veileder-for-kjop-av-tolketjenester1

Veileder for kjøp av tolketjenester

Ved kjøp av tolketjenester bør kvalitet alltid vektlegges. Dette gjelder enten tjenesten kjøpes direkte fra tolken, gjennom et formidlingsfirma eller om tjenesten settes ut på anbud.

Det er vanskelig for kunden å bedømme kvaliteten på tolketjenester, det er derfor viktig å stille krav til tjenesten før den bestilles. Nasjonalt tolkeregister er et innsynsregister med oversikt over tolker som innehar grunnleggende kompetanse i tolking. Ved kjøp av tjenester kan krav om oppføring i registeret være et av kravene som stilles. Manglende krav om kvalifikasjoner betyr at du som tolkebruker ikke har oversikt over kvalifikasjonene til den som leverer tjenesten.

Det bør stilles krav om at tolken så langt det er mulig skal ha kvalifikasjoner i de tre øverste kategoriene i registeret. Det gjøres oppmerksom på at det i en del språk enda ikke har vært tilbud om autorisasjon og/eller utdanning. Ved søk i registeret kommer alltid høyest kvalifiserte tolk på det aktuelle språket øverst.

Kvaliteten på tjenesten du selv utfører, avhenger av kvaliteten på tolkingen, det er derfor utvilsomt lønnsomt å kjøpe de beste tjenestene på markedet. Tolkene vurderer sine kunder ut fra pris, lengde på oppdraget, forventet oppdragsmengde og eksisterende arbeidsmengde. De vurderer også arbeids- og forretningsforhold.

Nasjonalt tolkeregister kan ikke garantere at alle tolkene utfører sine oppdrag i tråd med profesjonens krav, tolkebrukere oppfordres derfor til å kontinuerlig evaluere tjenestene de kjøper. Tolkebruker kan ikke kontrollere selve tolkingen, men kan vurdere om tolken opptrer nøytralt, tolker alt som blir sagt og om forholdene har vært godt nok tilrettelagt for tolking.

IMDi har utarbeidet en egen veileder som skal hjelpe offentlige etater i å definere kvalitetskrav ved kjøp av tolketjenester. Veilederen inneholder også informasjon om hva den enkelte institusjon kan gjøre for å tilrettelegge for god tolking. Veilederen finner du her.

Hvordan det kan tilrettelegges for god tolking i den enkelte samtale, kan du lese mer om i brosjyrene Kommunikasjon via tolk og Samtale via tolk.

Sist oppdatert 17.08.2011
Publisert 01.02.2007

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

IMDis veileder for kjøp av tolketjenester

IMDi har utarbeidet en egen veileder som skal hjelpe offentlige etater i å definere kvalitetskrav ved kjøp av tolketjenester. Last ned veilederen her.

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet