Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > For-tolkebrukere > Tips-til-ledere

Tips til ledere

Hvordan bli bedre på å bruke tolk? Nedenfor finner du tips til ledere med ansvar for forsvarlig tolkebruk i offentlig virksomhet.

 • Bruk budsjett og regnskap for å øke bevissthetsnivået om tolking i bydeler/kommuner.
 • Lag prosedyrer og bruk avvikssystem for tolkebruk på linje med andre oppgaver i bydelen/kommunen.
 • Anse tolkebruk som en nødvendig og selvfølgelig del av tjenesteyting, ikke noe som kommer i tillegg.
 • Hver enkelte tjeneste må endre saksbehandlingsrutiner og snu tankegangen fra «du trenger tolk» til «jeg trenger tolk».
 • Tolkebruk skal være ledelsesforankret og ikke avhengig av ildsjeler.
 • Anse tolken som en fagperson på lik linje med andre profesjoner.
 • Tolkens formalkompetanse må være avgjørende, ikke den såkalte «realkompetansen». Man har svært begrenset mulighet til å bedømme kvaliteten på tolkearbeidet.
 • Bruk forbrukermakten og etterspør kvalifiserte tolker med statsautorisasjon/tolkeutdannelse
 • Send ansatte på tolkebrukerkurs for å lære å kommunisere med tolk.
 • Tilby gjerne tolker spesialiserte kurs (eks. medisinsk- eller rettsterminologi).
 • Bruk skjermtolking hvis det ikke finnes godt kvalifiserte tolker i nærområdet.
 • Lag systemer der tolken får anledning til å forberede seg på sak og terminologi i forkant av samtalen, hvis det er mulig.

Rådene ovenfor baserer seg på det som framkom under innlegg på IMDis nasjonale erfaringskonferanse i november 2013.

Sist oppdatert 23.04.2014
Publisert 18.03.2014

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet