Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > For-tolkebrukere > Nordisk-sprakkonvensjon

Nordisk språkkonvensjon

En konvensjon mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige gir nordiske statsborgere rett til å bruke sitt eget språk i kontakt med myndigheter i et annet nordisk land.

Allerede i 1966 kom det første initiativet til en nordisk språkkonvensjon, og 1. mars 1987 trådte Nordisk språkkonvensjonen i kraft. Konvensjonens hovedformål er å øke den nordiske fellesskapsfølelsen og å utvide kontakten mellom de nordiske folk. Konvensjonen vil også kunne bidra til å sikre likeverdige offentlige tjenester. For Norges del vil det i praksis være mest behov for tolking mellom finsk og islandsk til norsk. Samtidig kan det kan også være vanskelig for borgere fra Sverige og Danmark å forstå norsk administrativt språk, i disse tilfellene må behovet for tolking vurderes.

  • Trenger du tolker/oversettere? Nederst på denne siden finner du kontaktinformasjon til tolker og oversettere med dokumenterte kvalifikasjoner i finsk og islandsk. Dersom du opplever at behovet for tolking og oversetting ikke dekkes, meld fra til ntreg@tolkeportalen.no.
  • Vil du bli tolk/oversetter? Dersom du tolker eller oversetter i islandsk eller finsk uten formell kompetanse, oppfordrer IMDi deg til å formalisere kompetansen gjennom utdanning eller autorisasjon. Les mer her.


Hvilke tjenester er omfattet av konvensjonen?

Nordisk språkkonvensjon er laget som en anbefaling for statene. Landene som har signert avtalen skal arbeide for at en borger i et nordisk land ved behov skal kunne bruke sitt eget språk ved kontakt med myndigheter og andre offentlige organer i et annet nordisk land.

Ved siden av domstolene gjelder dette særlig offentlige organer som utøver myndighet som får store konsekvenser for personer i deres dagligliv. Dette er for eksempel helse-, sosial- og barnevernsmyndigheter samt arbeidsmarkeds-, skatte-, politi- og skolemyndigheter.

Disse offentlige organene bør sørge for at borgerne i et nordisk land får tilstrekkelig tolke- og oversettelseshjelp. I straffesaker skal borgerne imidlertid alltid få den nødvendige tolkehjelp.


Kostnader ved tolkning eller oversettelse

Kostnadene ved tolking eller oversettelse bør dekkes av offentlige midler. I saker som er undergitt offentlig påtale skal det offentlige dekke utgiftene.

IMDi oppfordrer institusjoner til å utarbeide egne rutiner for bestilling og budsjettering av tolke- og oversettertjenester. Les IMDis anbefalinger her.


Virkeområder og avgrensninger

Personer: Konvensjonen gjelder norske, danske, finsk, islandske og svenske statsborgere.

Språk: Konvensjonen omfatter språkene norsk, dansk, finsk, islandsk og svensk. Konvensjonen omfatter ikke språkene samisk, grønlandsk, færøysk eller tegnspråk.  

Geografi: Konvensjonen gjelder i alle de nordiske land: Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige. Konvensjonen tas likevel ikke i bruk på Færøyene og Åland. 

Type kontakt: Konvensjonen gjelder kontakt med offentlige myndigheter i situasjoner hvor myndighetene skal ta en beslutning. Konvensjonen gjelder ikke for kontakt privatpersoner har med offentlig sektor som ikke er utøvelse av deres offentlige myndighet, for eksempel når en person søker jobb i offentlig sektor.

Form for kontakt: Konvensjonen gjelder muntlig og skriftlig kontakt med myndigheter eller andre offentlige organer, uavhengig av om person eller myndigheter tar innledende kontakt. Konvensjonen gjelder ikke telefonkontakt. I tillegg til å kunne benytte sitt eget språk i kontakt med offentlige myndigheter bør personen også få svar fra myndighetene tolket eller oversatt til sitt språk.

Andre avgrensninger: Konvensjonen gjelder ikke på utdanningsområdet. Man har derfor ikke rett til undervisning, eller å avlegge eksamen, på sitt eget språk. Det er derfor opp til de enkelte utdanningsinstitusjonene å avgjøre nordiske studenters muligheter til å bruke sitt eget språk.


Forholdet mellom konvensjonen og norsk lovgivning

Norge har signert konvensjonen og er derfor forpliktet til å følge den. Konvensjonen har derimot ikke blitt gjort til norsk lov. Skulle man havne i en situasjon hvor loven og konvensjonen gir ulike løsninger, vil man måtte følge loven.

Norsk lov kan gi andre rettigheter som vil være aktuelle når det gjelder tolking og oversettelse av dokumenter. For eksempel inneholder forvaltningsloven regler om forvaltningsorganets plikter under saksbehandlingen. Dette kan innebære en plikt for det offentlige til å bruke tolk eller skriftlig oversettelse.

 


Spørsmål om Nordisk språkkonvensjon?

I Norge har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) det overordnede ansvaret for konvensjonen. Selve iverksettingen er delegert til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som skal følge med i gjennomføringen av konvensjonen og sørge for at tolke- og oversettertjenester er tilgjengelig.

Spørsmål knyttet til konvensjonen kan rettes til IMDi: post@imdi.no

Bestill tolk/oversetter

Ved behov for tolking og oversettelser er det viktig at det benyttes tolker og oversettere med nødvendige kvalifikasjoner. Oversettelser som skal brukes i offentlig saksbehandling skal ofte være stemplet av statsautorisert translatør. Les mer her. Veiledning for kjøp av tolketjenester finner du her.

Oversettertjenester:

  • fra norsk til islandsk/fra islandsk til norsk: Auðunn Finnsson, statsautorisert translatør fra Norge.  Du finner oppdatert kontaktinformasjon på https://www.translatorportalen.com/.
  • fra norsk til finsk/fra finsk til norsk: Tellervo Aino Laine, statsautorisert translatør fra Norge. E-post tellervoainolaine@gmail.com og telefonnummer 47 40 76 01.
  • fra finsk til norsk: Tor Tveite, fag- og skjønnlitterær oversetter. Du finner oppdatert kontaktinformasjon på http://oversetterforeningen.no/ og telefonnummer 41 41 45 45. 

Tolketjenester:
I nasjonalt tolkeregister finner du kontaktinformasjon til personer som tolker i finsk, islandsk og svensk.

Sist oppdatert 16.07.2015
Publisert 19.06.2015

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Tolker du i islandsk eller finsk?

I tråd med nordisk språkkonvensjon, og som nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor, ønsker IMDi å sikre tilgjengeligheten av tolke- og oversettertjenester i de nordiske språkene. I høst tilbyr vi test og kurs til deg som tolker i islandsk eller finsk.

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet