Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > For-tolkebrukere > Kommunikasjon-via-tolk

Kommunikasjon via tolk

Som fagperson eller tjenestemann er det du som har ansvar for at kommunikasjonen med din tjenestemottaker er forsvarlig.  Derfor er det du som må vurdere om tolking er nødvendig for å kunne utføre din oppgave i tråd med gjeldende lovverk.

Å tolke er en krevende oppgave som forutsetter kunnskap og øvelse, innsikt i yrkesetikk og god samtaleteknikk. Det er derfor viktig at tolken som innkalles har de kvalifikasjonene som er nødvendig for å kunne tolke.  Familie, medfølgende eller andre tilfeldige personer kan aldri opptre som tolk i det offentliges møte med individet. De er som regel subjektive og har ikke det faglige grunnlaget for å tolke. Hvis det er en kvalifisert tolk som er familie, vil tolken i en slik situasjon ikke være habil.
 
Det er ulovlig å bruke barn som tolk.
 
For at tolkingen skal kunne fungere tilfredsstillende, er det en del du som tolkebruker må tenke på:
 
Før samtalen:
- finn ut om du har behov for tolk og i hvilket språk
- gi informasjon til tolken om tema og antall personer til stede. Tolken må forberede seg til oppdraget
- Bestill tolk så fort du vet at det er et tolkebehov. I enkelte språk kan det være vanskelig å få tak i tolk. Ved møter der mange er involvert, kan det lønne seg å bestille tolken først.
- sett av nok tid til samtalen. Husk at alt vil bli sagt 2 ganger
 
Når samtalen skal gjennomføres:
- start samtalen til avtalt tidspunkt, tolken har kanskje ikke tid til å vente hvis det er forsinkelser
- informer om hvordan tolkingen skal foregå, om tolkens nøytralitet og taushetsplikt , eller be tolken om å gjøre dette.
- forklar hva som er målet med samtalen
- vær forberedt på å forklare en del begreper som er spesielle for ditt fag eller for institusjonen
- snakk direkte med din samtalepartner
- bruk et naturlig språk og ikke snakk for lenge av gangen
- ikke pålegg tolken andre oppgaver enn tolking
 
Brosjyren "Å samtale via tolk" finnes på mange språk og gir flere tips til tolkebrukere. 

Høgskolen i Oslo og Akershus har utviklet et eget kursopplegg for tjenestemenn og fagpersoner har behov for opplæring i bruk av tolk i offentlige tjenester. Du kan lese mer om kurset på HiOAs nettside.

Sist oppdatert 04.08.2014
Publisert 04.11.2009

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Kurs i kommunikasjon via tolk

Jobber du i offentlig sektor og har behov for opplæring i bruk av tolk i offentlige tjenester? Til høsten arrangerer Høgskolen i Oslo og Akershus to dagskurs i kommunikasjon via tolk. Meld deg på nå!

Konsultasjonen

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har produsert kortfilmen Konsultasjonen som er et verktøy i arbeidet mot bevisstgjøring rundt bruk av tolk i offentlig sektor.

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet