Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > For-tolker > Tolkens-yrkesetikk

Tolkens yrkesetikk

”Retningslinjer for god tolkeskikk” er utarbeidet i 1997 av en arbeidsgruppe oppnevnt av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD, den gang KAD). Arbeidsgruppen i 1997 bestod av representanter fra Kommunal- og arbeidsdepartementet, Norsk tolkeforbund, Universitetet i Oslo og Utlendingsdirektoratet (UDI).

Begrepet god tolkeskikk er en norm som forteller hvordan tolken skal oppføre seg og utføre sitt arbeid. I Forskrifter om bevilling som statsautorisert tolk og tolkeprøven av 6. juni 1997, § 5 pålegges statsautoriserte tolker å utføre sin virksomhet i samsvar med god tolkeskikk.
 
Bestemmelsene er også gjeldende for alle som er oppført i Nasjonal tolkeregister, og bør dessuten være retningsgivende for alle som påtar seg tolkeoppdrag, uansett om oppdragsgiveren er en offentlig myndighet, næringslivet eller en privat person.
 
Hovedpunkter i retningslinjene:
  • § 1.   Tolken skal ikke påta seg oppdrag uten å ha de nødvendige kvalifikasjoner
  • § 2.   Tolken skal ikke påta seg oppdrag hvor han/hun er inhabil.
  • § 3.   Tolken skal være upartisk og ikke tillate at egne holdninger eller meninger påvirker arbeidet.
  • § 4.   Tolken skal tolke innholdet i alt som sies, intet fortie, intet tillegge, intet endre.
  • § 5.   Tolken har taushetsplikt.
  • § 6.   Tolken må ikke i vinnings eller annen hensikt misbruke informasjon som han/hun har fått kjennskap til gjennom tolking.
  • § 7.   Tolken skal ikke utføre andre oppgaver enn å tolke under tolkeoppdraget.
  • § 8.   Tolken skal si fra når tolking ikke kan skje på en forsvarlig måte.
  • § 9.   En statsautorisert tolk som utfører skriftlige oversettelser har ikke adgang til å bruke betegnelsen i forbindelse med bekreftelse av riktigheten av en oversettelse av et dokument, verken på selve oversettelsen eller i et dokument med referanse til oversettelsen.

Det oppfordres til å lese eller laste ned dokumentet i sin helhet.

Sist oppdatert 31.01.2011
Publisert 20.02.2007

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet