Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > For-tolker > Test-og-kurs

Test og kurs

OsloMet – Storbyuniversitetet er ansvarlig for Tospråktesten og kurs i tolkens ansvarsområde (TAO).

Kurs i tolkens ansvarsområde (TAO) er et innføringskurs i tolkeetikk og tolketeknikk, og gir grunnleggende innføring i tolkens funksjon og ansvarsområde. Kurset går over tre dager og har vanligvis mellom 15 og 20 deltakere med ulike tolkespråk. Kurset består av forelesninger, dialogforelesninger, diskusjoner og rollespill og fungerer som en læringsarena hvor man kan prøve, feile og reflektere rundt det ansvaret man har i rollen som tolk. Se kursprogrammet her.

Målgruppen for TAO er personer som ønsker å kvalifisere seg til oppføring i Nasjonalt tolkeregister, men som enda ikke har formelle tolkefaglige kvalifikasjoner som tolkeutdanning eller statsautorisasjon. Tospråktesten og TAO tilbys hvert år, i et utvalg språk som er prioritert på bakgrunn av samfunnets tolkebehov. 

Opptakskravet for kurset er tilfredsstillende resultater på Tospråktesten. TAO tilbys derfor kun til personer som har bestått Tospråktesten. Bestått test og gjennomført kurs kvalifiserer for oppføring i Nasjonalt tolkeregister i kategori 5. 

Våren 2018 blir det arrangert to kurs, alle i Oslo:
- 6.-8. april
- 4.-6. mai  

Høsten 2018 blir det satt opp to kurs, et i august og et i november/desember.  

Tospråktesten er en muntlig tospråklig prøve som tester kandidatens evne til å lytte og gjengi mellom norsk og tolkespråket. Tospråktesten er opptaksprøve til TAO.  

Tospråktesten måler språkforståelse, muntlig uttrykksevne, uttale, grammatikk og evne til å lytte og gjengi på begge språkene. Under prøven får du først høre en tekst på norsk, sekvens for sekvens, og skal gjengi den fortløpende på tolkespråket. Det er til sammen 13 sekvenser. Dette er deloppgave 1. Deretter får du høre en annen tekst på tolkespråket, og skal gjengi denne til norsk på samme måte. Dette er deloppgave 2. Tekstene handler om allmenne tema innen helse og samfunn. Å gjennomføre hele prøven tar cirka 30 minutter. Resultatet må være minst 80 prosent riktige svar på begge deloppgavene for å gå videre i rekrutteringsprosessen.

Selv om testen er enkel, krever den et godt ordforråd på både norsk og tolkespråket. For å forberede deg til testen bør du jobbe aktivt med å utvide ordforrådet ditt, for eksempel ved å lese aviser på norsk og på tolkespråket, og å holde deg oppdatert på ord og begreper. 

På nettsiden til OsloMet kan du lese mer om TAO og Tospråktesten

Spørsmål om Tospråktesten eller TAO rettes til OsloMet på: tospraktesten@hioa.no

Sist oppdatert 20.02.2018
Publisert 03.01.2017

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Tospråktest i 8 språk

Karen, oromo, thai, tibetansk og 4 andre språk får tilbud om testing i uke 9 - 11.

Den nye Tospråktesten

Ny muntlig prøve erstatter Tospråklig sjekk for potensielle tolker (ToSPoT).

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet